Optička površinska ploča

  • Stol sa izolacijom od optičkih vibracija

    Stol sa izolacijom od optičkih vibracija

    Naučni eksperimenti u današnjoj naučnoj zajednici zahtevaju sve preciznije proračune i merenja.Stoga je uređaj koji može biti relativno izolovan od spoljašnje sredine i smetnji veoma važan za merenje rezultata eksperimenta.Može da popravi različite optičke komponente i opremu za mikroskopsko snimanje itd. Platforma za optičke eksperimente je takođe postala proizvod koji se mora imati u naučnim istraživačkim eksperimentima.