Kućišta – UHPC (RPC)

Precision Granite Cube2

UHPC mašinska baza

Baza ove mašine napravljena od betona ojačanog vlaknima ultra visokih performansi.