Polje primjene mašine za balansiranje

Pribor za avione

Aircraft accessories1
Aircraft accessories

Prostorni teretni moment inercije/centar mjerenja mase

Aircraft accessories2
Aircraft accessories3

Brza pogonska osovina/repna osovina helikoptera

Aircraft accessories4

Spinning
top

Aircraft accessories5

Generator/motor/kočioni disk/ACM/APU
pomoćna pogonska jedinica/glavčina kotača/pumpa, itd.

Vazduhoplovstvo

Aircraft accessories6

(Širok tetivi) oštrica/ oštrica jednoosna/
troosno mjerenje momenta težine

Aircraft accessories7

Motor/Disk plinske turbine/Dijelovi prstena/
Čvorište propelera helikoptera

Aircraft accessories8

Motor
Gas Turbine

Machine Tool

Machine Tool1
Machine Tool2
Machine Tool

Alat/držač alata

Mehaničko vreteno/električno vreteno

Papirni strojevi

Paper Machinery

Pumpa za gnojnicu (propeler)

Paper Machinery1

Disk za mljevenje celuloze (lim)

Paper Machinery2

Cilindar za sušenje, pritisni valjak, valjak, ravni valjak, vodeći valjak, zakrivljeni valjak, gumeni valjak

Izrada rola (film, štampa, valjanje čelika, transport)

Roll making (film, printing, steel rolling, conveying)

Roller

Roll making (film, printing, steel rolling, conveying)1

Vodeći valjak

Roll making (film, printing, steel rolling, conveying)3

Ogledalo valjak

Roll making (film, printing, steel rolling, conveying)2

Gumeni valjak

Roll making (film, printing, steel rolling, conveying)4

Pritisni valjak